Curriculum Vitae

Organizacja konferencji naukowych

 • 19 września 2012 r. – seminarium dla nauczycieli szkół rolniczych z całego kraju, współorganizacja wraz z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej
 • 4 – 5 października 2012 r. – posiedzenie członków Sekcji Praktyki Hodowlanej Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego połączone ze zwiedzaniem Agrobiogazowni,
 • 25 października 2012 roku – sesja wyjazdowa do Kostkowic przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 25.01.2011 r. – zwiedzanie gospodarstwa Kostkowice i Jaworze przez przedstawicieli firmy Argus, prasy i Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.
 • 26 maja 2011 r. – Konferencja FAO w gospodarstwie ekologicznym Jaworze, zorganizowana wspólnie z Instytutem Technologiczno – Przyrodniczym w Falentach. Wśród uczestników Goście z Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii, Rumuni, Słowacji, Polski, Azerbejdżanu, Izraela i Tunezji. Grupa 45 osób
 • 27 -28 maja 2011 r.- udział Zakładu w Festiwalu Nauki organizowanym przez ATH w Bielsku – Białej
 • 1 października 2010 r. Konferencja „Nauka – Praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary szansą rozwoju gmin” w Grodźcu
 • 1–2 lipca 2010 r. „Forum rolnictwa ekologicznego” w Gospodarstwie Ekologicznym w Jaworzu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Grodźcu Śląskim
 • 26–27 kwietnia 2010 r. Konferencja Naukowo-Techniczna „Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania” w Cieszynie
 • 26–27 listopada 2009 r. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki „Wykorzystanie energii odnawialych w rolnictwie” w Kostkowicach
 • 15–16 czerwca 2009 r. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki „Nowoczesne systemy produkcji mleka wysokiej jakości” w Kostkowicach
 • 27 listopada 2007 r. „Biopaliwa dźwignią postępu w rolnictwie” w Bielsku-Białej
 • 5–6 października 2007 r. „Wołoskie dziedzictwo w Karpatach”, w Istebnej – współudział
 • 8 czerwca 2006 r. „Dać szansę owcom – przywrócić góry człowiekowi” w Bielsku-Białej
 • 10 maja 2005 r. jubileuszowe uroczystości 55-lecia Instytutu Zootechniki i 60-lecia Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski, połączone z sesją naukową oraz uroczystym otwarciem eksperymentalnej obory w Kostkowicach.
 • 12 maja 2005 r. seminarium nt. „Plantacje wierzby energetycznej – szanse i zagrożenia” w Grodźcu Śląskim połączone z prezentacją rębaka
 • 18–20 października 2005 r. „Ekological and economic aspects in utilization of agricultural disadvantageous areas by breeding of small ruminants” , Słowacja, Vratna Dolina
 • 24 listopada 2005 r. w Bielsku – Białej pt. „Trendy intensyfikacyjne w polskiej gospodarce karpiowej”
 • 4 listopada 2004 r. w Ostrawie, wspólnie z Czesko-Polską Izbą Handlową „Przemysł spożywczy Polski i Czech po wejściu do UE”.
 • 3 października 2003 r. „Postęp naukowo-biologiczny a jakość żywności”, Grodziec Śląski
 • 16 lutego 2002 r. „Biopaliwo z rzepaku aktywizuje polską wieś”, Katowice,
 • 17 stycznia 2002 r. „Biopaliwo z rzepaku aktywizuje polską wieś”, Warszawa,
 • 21 listopada 2001 r. „Proekologiczne formy gospodarowania w zakresie produkcji żywności w rejonach górskich i pogórza” , Balice-Grodziec Śląski,
 • 5 grudnia 2001 r. „Produkcja żywności w warunkach przyjaznych środowisku”
 • 2000 r. „Możliwość wykorzystania przez praktykę rolniczą osiągnięć z zakresu produkcji zwierząt na przykładzie wyników badań prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec Śląski”
 • 15 maja 2000 r. „Wykorzystanie obszarów podgórskich dla proekologicznej produkcji rolniczej”, Grodziec Śląski.
 • 10 czerwca 1999 r. „Owca a środowisko”, Grodziec Śląski.