Curriculum Vitae

Realizowane granty

 •  „Opracowanie i wdrożenie proekologicznej technologii produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym” – realizowany od 01.06.2005 do 31.05.2008 r. – Z-CA KIEROWNIKA.
 • Opracowanie i uruchomienie metody towarowej produkcji raka błotnego (Astacus Leptodactylus) w ziemnych stawach karpiowych, w chowie czystym i polikulturze z karpiem – realizowany do 20.06.2008 r. – KIEROWNIK.
 • „Opracowanie i wdrożenie proekologicznej technologii produkcji żywca wieprzowego na fermie dla modelowego gospodarstwa rodzinnego” – realizowany od 21.06.2006 do 20.06.2009 r. – KIEROWNIK.
 • „Opracowanie i wdrożenie systemu technologii produkcji mleka funkcjonalnego i wołowiny kulinarnej w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski Sp. z o.o.” – realizowany od 18.10.2006 do 17.10.2009 r. – KIEROWNIK.
 • „Opracowanie i wdrożenie modelu agrorafinerii z wykorzystaniem w żywieniu świń produktów ubocznych produkcji oleju rzepakowego” – realizowany od 06.07.2007 do 31.05.2010 r. – Kierownik.
 • „Badanie wpływu świeżych ziół jako dodatku paszowego na zdrowotność i wyniki produkcyjne chowu bydła mlecznego” – realizowany od 26.10.2007 do 31.05.2010 r. – KIEROWNIK.
 • Model chowu świń w gospodarstwach ekologicznych – Dobór ras i utrzymanie – realizowany od 11.07.2008 do 15.11.2010 r. – KIEROWNIK.
 • „Wdrożenie do produkcji tuczu jagniąt mieszańcowych w oparciu o pasze zielone i kiszone mieszanki zbożowo-strączkowe wyprodukowane w warunkach gospodarstwa ekologicznego” – realizacja do 31 sierpnia 2011 r. – KIEROWNIK.
 • „Wdrożenie do produkcji i zastosowanie w żywieniu krów mlecznych nowych suchych mieszanek ziołowych pod kątem poprawy jakości mleka i zdrowotności stada” 2008–2010 r. – KIEROWNIK.
 • „Uruchomienie produkcji mleka ekologicznego i ekologicznych przetworów mlecznych o wysokiej jakości odżywczej i profilaktyczno-zdrowotnej” – realizacja do 31 sierpnia 2011 r. – KIEROWNIK.
 • „Opracowanie i wdrożenie modelowego rozwiązania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w oparciu o biogazownię rolniczą i turbinę wiatrową” – od 2009 r. – KIEROWNIK.