Curriculum Vitae

Członkostwo w organizacjach naukowych i społecznych

 

 • Polska Akademia Nauk – WICEPRZEWODNICZĄCY Komisji Nauk Rolniczych w Katowicach drugiej już kadencji od 2011r.,
 • Członek Komisji Nauk Rolniczych w Katowicach od 2006 r.
 • Ukraińska Akademia Nauk Rolniczych w Kijowie – CZŁONEK od 17.12.2009 r.
 • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy – CZŁONEK Rady Naukowej czwartej już kadencji od 2001r., Przewodniczący Komisji ds. rozwoju zaplecza badawczego
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ATH w Bielsku-Białej – PREZES (2004-2009)
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Pomiędzy Kantonem St. Gallen Szwajcaria a Gminami i Powiatami Polski Południowej (od 1995) – PREZES
 • Stowarzyszenie EKOENERGIA (od 2003) – WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU – SKARBNIK,
 • Poseł na Sejm (1980–1985),
 • Zarząd Wojewódzkiego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Bielsku-Białej (1975–1986) – CZŁONEK,
 • Sąd Rejonowy w Cieszynie (1976-1982), ŁAWNIK,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techniki Rolniczej (1975–1981) – CZŁONEK ZARZĄDU Oddziału Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
 • Wojewódzki Ośrodek Rzeczoznawców i Doradców Rolnictwa w Katowicach (1976–1980) – PRZEWODNICZĄCY,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa (NOT) w Cieszynie (1974–1980) – PREZES ZARZĄDU Powiatowego,
 • Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Cieszynie (1973–1975) – CZŁONEK ZARZĄDU/PREZES,
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne Sekcji Praktyki Hodowlanej – CZŁONEK.