Curriculum Vitae

Działalność publikacyjna

 329 recenzowanych publikacji, w tym:

  • Oryginalne prace twórcze - 180
  • Artykuły popularno-naukowe - 62
  • Podręczniki i skrypty - 9
  • Referaty na konferencjach zagranicznych - 36
  • Referaty na konferencjach krajowych - 42