Curriculum Vitae

Funkcje społeczne (z wyboru)

 

od 2006 roku Radny Sejmiku Województwa Śląskiego:

  • III Kadencji (Wice przewodniczący Komisji: Budżetu, Skarbu i Finansów oraz Rolnictwa i Terenów Wiejskich, Członek Komisji: Środowiska i Gospodarki Wodnej, Doraźnej Komisji – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
  • IV Kadencji (Członek Komisji: Budżetu, Skarbu i Finansów oraz Rolnictwa i Terenów Wiejskich, Przewodniczący Komisji: Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zastępca Przewodniczącego Komisji – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”


Poseł na Sejm – 03.1980–10.1986, Wiceprzewodniczący Komisji ds. prawa spółdzielczeg