Curriculum Vitae

Odznaczenia, Status pokrzywdzonego

 Odznaczenia

L.p.

Wyszczególnienie

Nr

Data

1.

SREBRNA ODZNAKA HONOROWA NOT

7758

12.04.1974

2.

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

1835-75-117

03.09.1975

3.

ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA BIELSKIEGO

781

17.09.1977

4.

ODZNAKA ZASŁUŻONEGO DZIAŁACZA RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO

1/78

06.01.1978

5.

ZASŁUŻONY PRACOWNIK ROLNICTWA

55837

08.02.1978

6.

BRĄZOWA ODZNAKA „ZA ZASŁUGI W OCHRONIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO”

140-3a-78

22.07.1978

7.

ZŁOTA ODZNAKA ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA UCZELNI (AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE)

0135

27.10.1978

8.

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA NOT

7001

01.07.1979

9.

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

2231-80-16

2617a-83-76

10.09.1980

05.10.1983

10.

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

B-1621

07.10.1983

11.

MEDAL 40-LECIA POLSKI LUDOWEJ

229/1/84M

22.07.1984

12.

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

S-1209

12.10.1984

13.

ZŁOTA ODZNAKA „ZASŁUŻONY PRACOWNIK PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU”

7573

17.11.1985

14.

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2854-85-152

20.07.1985

15.

BRĄZOWA ODZNAKA W „SŁUŻBIE NARODU”

2459

21.02.1987

16.

ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH”

5587

07.07.1988

17.

ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA

5973

18761

10.04.2000

09.06.2005

18.

KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

274-2005-35

18.10.2005

Status pokrzywdzonego

Pokrzywdzony w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
(Zaświadczenie nr BUKa-III-5532-1097/04, WP 1296 z dnia 01.03.2004