Curriculum Vitae

Osiągnięcia zawodowe

menedżerskie:

  • wprowadzenie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Grodźcu Śląskim do ścisłej czołówki przedsiębiorstw rolnych, (38 miejsce za lata 2009-2011, 47 miejsce za 2009 rok, 73 miejsce za 2008 rok, 78 miejsce za 2006 rok, 16 miejsce za 2005 rok, 67 miejsce za 2004 rok, 54 miejsce za 2003 rok, 47 miejsce za 2002 rok),
  • uzyskanie przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Grodźcu Śląskim godła SOLIDNA FIRMA za lata 2004-2012 potwierdzającego stosowanie zasad etyki w biznesie przez Zakład.
  • rozwój Zakładu dzięki licznym inwestycjom – budowa nowoczesnej obory kurtynowej (2004), modernizacja fermy trzody chlewnej (2005-2006), modernizacja Gospodarstwa Ekologicznego w Jaworzu (2007-2008), utworzenie ośrodka odnawialnych źródeł energii – uruchomienie agrorafinerii w której produkowany jest biodiesel na własne potrzeby, zainstalowano elektrownię wiatrową, kolektory słoneczne, a w 2010 roku wybudowano agrobiogazownię, w 2012 roku zmodernizowano obiekt dawnej tuczarni dla potrzeb produkcji suma afrykańskiego.


naukowe:

  • kierowanie kilkunastoma grantami celowymi
  • aktywna praca dydaktyczna na stanowisku profesora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  • współudział w wyhodowaniu pierwszego w Europie knurka transgenicznego,
  • kierowanie Samodzielną Placówką Badawczą, realizacja Zagadnienia Badawczego Nr 23
  • uzyskanie tytułu INNOWACYJNY PROJEKT w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji (edycja regionalna) w podkategorii Przedstawiciel środowiska nauki – listopad 2008 rok , listopad 2009 rok, 2012 rok
  • uzyskanie tytułu INNOWACYJNY PROJEKT w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji w edycji ogólnopolskiej w podkategorii Środowisko nauki - 15 grudnia 2009 r.