Curriculum Vitae

Doświadczenie zawodowe

  • od 01.08.1994 do nadal Prezes a wcześniej Dyrektor Instytutu Zootechniki Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim
  • od 01.02.2009 do nadal Profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska, Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku.
  • 01.10.2010-31.12.2012 Profesor w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie
  • 01.01.2007-30.09.2010 Docent - Kierownik Samodzielnej Placówki Badawczej powołanej przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
  • 1992-1994 Prezes Produkcyjno – Handlowo – Usługowej Sp. z o.o. „Gambit” w Cieszynie,
  • 1972-1992 Prezes Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego Goleszów k. Cieszyna,
  • 1967-1972 Z-ca Dyrektora Państwowego Ośrodka Maszynowego Ustroń –Nierodzim.