Curriculum Vitae

Kursy, uprawnienia, umiejętności • Kurs Syndyków, Nadzorców Sądowych i Zarządców (12.10.2003) - wpis na listę kandydatów na Syndyków masy upadłości prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,
 • Biegły skarbowy (poz. 112 rejestru prowadzonego przez Izbę Skarbową w Katowicach – wpis 21.08.2003),
 • Kurs Rzeczoznawców majątkowych, (1999),
 • Kurs „Zasady postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ochrony środowiska”, (1999),
 • Kurs członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (1997), - uprawnienia z dnia 28.06.1997,
 • Kurs dla biegłych, wpis na listę biegłych Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, (od 1986),
 • Kurs „Zarządzanie w rolnictwie”, (1977),
 • Uzyskanie uprawnień nr 725 rzeczoznawcy techniki rolniczej (1969),
 • Znajomość j języków obcych: czeski, niemiecki, rosyjski – znajomość podstawowa
 • Obsługa komputera i internetu: średnio zaawansowana
 • Prawo jazdy kat. A, B, T.