Curriculum Vitae

Wykształcenie

Ukończone szkoły, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

  • Tytuł profesora nauk rolniczych – postanowienie Prezydenta RP z dnia 23 lutego 2011 roku
  • Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (04.07.2006)
  • Studium organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami – roczne - Warszawa (1998),
  • Dysertacja doktorska, uzyskanie tytułu doktora nauk rolniczych, Akademia Rolnicza w Krakowie (1980)
  • Studium Podyplomowe – Instytut Techniki Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1972)
  • Akademia Rolnicza w Krakowie, mgr inż. specjalność technika rolnicza (1966)
  • Technikum Ochrony Roślin w Cieszynie (1961)