Dorobek Naukowy

PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA

Karol Weglarzy dyplom doktora ROZPRAWA DOKTORSKA

„Wpływ preparatu Evetsel i zwalczania nicieni żołądkowo – jelitowych na produkcyjność u owiec”.
Maszynopis, ss. 82,
Instytut Zoologii Stosowanej Akademii Rolniczej im. Kołłątaja w Krakowie. Kraków, 1980 r.

 


 

1980

15/1. Barlitz H., Bąkowicz A., Waligóra T., Węglarzy K. (1980). Opracowanie systemu transportu i rzeładunków klatek - kontenerów wewnątrz i poza fermą. IBMER A4 ss. 30, rys. 37, tab. 2, Biuletyn Informacyjny IBMER nr 5 (194), s. 105-107.

 


 

1981
16/1. Węglarzy K. (1981). Efekty zwalczania nicieni żołądkowo-jelitowych u owiec łącznie z podawaniem preparatów selenowych. Acta Agraria et Silvestria PAN, Series Zootechnica, Vol XX, 1981 r. s. 251-265

.


 

1982
17/1. Ramisz A., Scieliński K., Węglarzy K., Łabącki B., Bożek K. (1982). Przydatność preparatu POLWET do zwalczania pasożytniczych stawonogów bydła, owiec i drobiu. Wiadomości Parazytologiczne T.XXVIII, nr 1-2, s. 21-25.

 


 

1996
18/1. Węglarzy K. (1996). Problemy produkcji pasz dla bydła z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i gospodarczych województwa bielskiego. Materiały Konferencji: Zasady produkcji pasz i ich racjonalnego wykorzystania w żywieniu bydła w regionie Pogórza. Konferencja organizowana przez ZZD IZ Grodziec Śląski i ZTiEPZ IZ w Krakowie, grudzień 1996, s. 3-11.

19/2. Klęczek Cz., Wawrzyńczak S., Węglarzy K. (1996). Ekologickie proizvodstvo pastbisenych kormov z uctom ztakovo-klieviernych smiesiej. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Instytut Ziemiedielja i Żivotnovodstva Zapadnych Regionov Ukrainy, Obrosino, s. 2-2.

20/3. Bielak F., Wawrzyńczak S., Węglarzy K. (1996). Siloc iz ziernostierzniewoj smiesi kukuruzy kak zamienitiel koncentririvanych karmov w racionach mołocnych korov. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Instytut Ziemliedielja i Zivotnovodstva Zapadnych Regionov Ukrainy. Obrosino, s. 5-8.

21/4. Michna G., Niedźwiadek S., Węglarzy K., Dudek W. (1996). Organizacja i działalność naukowo-badawcza Federalnego Instytutu Rolniczego w Braunschweig – Völkenrode (Niemcy), Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki nr 3, s. 95-99.

22/5. Klęczek Cz., Węglarzy K. (1996). Łąki dobre na wszystko. Farmer nr 8/1996, s. 12-12.

23/6. Michna G., Węglarzy K. (1996). Remont pastwiska. Farmer nr 8/1996, s. 14-14.

24/7. Michna G., Węglarzy K. (1996). Zootechniczny Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Grodźcu Śląskim – 50 lat działalności. Przegląd Hodowlany nr 11/1996, s. 30-32.

25/8. Skrzyżala I., Roborzyński M., Węglarzy K. (1996). Wyniki tuczu oraz wartość rzeźna jagniąt owcy pogórza oraz mieszańców F1 po trykach ras mięsnych. Materiały Konferencji naukowo-technicznej „Wpływ wybranych metod hodowli technologii na efektywność produkcji owiec”, IZ ZZD Kołuda Wielka, 23.10.1996 r.s. 1.

 


 

1997
26/1. Bielak F., Michna G., Wawrzyńczak S., Węglarzy K., Strządała B. (1997). Efektywność produkcji oraz wpływ skarmiania kiszonek z całych roślin pszenicy lub pszenżyta na wydajność i jakość mleka krów. Roczniki Naukowe Zootechniki T. 24, z. 1, s. 73-86.

27/2. Bielak F., Michna G., Wawrzyńczak S., Węglarzy K. (1997). Efektywność żywienia krów mlecznych kiszonkami z całych roślin zbożowych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 8, s. 1-8.

28/3. Klęczek Cz., Bielak F., Wawrzyńczak S., Węglarzy K. (1997). Wydajność mleczna oraz skład chemiczny krwi i mleka krów wypasanych na pastwisku trawiastym lub trawiasto -koniczynowym. Roczniki Naukowe Zootechniki T. 24, z. 4, s. 127-139.

29/4. Wawrzyńczak S., Kraszewski J., Węglarzy K., Bielak F., Michna G. (1997). Efektywność opasania młodego bydła rzeźnego kiszonkami z traw i kukurydzy lub całych roślin jęczmienia. Roczniki Naukowe Zootechniki T. 24, z. 4, s. 115-125.

30/5. Mroczko L., Skrzyżala I., Węglarzy K. (1997). Metoda priparpvania schladom na kontrolu pribuznosti v plemennych chovach osipanych a oviec. The method of the mating allocation procedures using the control of inbreeding within the pig herds and sheep flocks /VUZV Nitra, 8–9.10.1997 r. s. 331-334.

31/6. Węglarzy K. (1997). Grodzieccy pasjonaci, Praca zbiorowa pt. „Pół wieku Instytutu Zootechniki, Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim 1946-1996, Wydawnictwo Grodziec Śląski, s. 9-12.

32/7. Węglarzy K. (1997). Owczarstwo polskie w okresie transformacji ustrojowej. Materiały konferencji Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, s. 29-34.

33/8. Nowosad B., Skalska M., Fudalewicz-Niemczyk W., Węglarzy K. (1997). Pasożyty wewnętrzne kóz. (broszura 1997). Wydawca: Katedra Zoologii i Ekologii Akademii Rolniczej w Krakowie, Zootechniczny Zakład Doświadczalny IZ Grodziec Śląski, s. 1-32.

34/9. Węglarzy K., Skrzyżala I. (1997). Chov kôz v Pol’sku a trendy jeho rozvoja. Mat. międz. konf. nauk.: „Stratégie rozvoja chovu oiec a kôz na Slovensku. Nitra (Słowacja), 3-4.07.1997, s. 303-313.

 


 

1998

35/1. Klęczek Cz., Węglarzy K. (1998). Przyszłość i teraźniejszość Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim. Wiadomości Ziem Górskich PAN, Polskie Towarzystwo Rozwoju Ziem Górskich, Kraków 1998 r. z. 7 (11), s. 99-109.

36/3. Węglarzy K., Skrzyżala I. (1998). Problematika chovu koz v Polskej Republike. Nitra. Materiały Konferencji Międzynarodowej w Nitrze (Słowacja), 1997, s. 21-24.

37/4. Skrzyżala I., Węglarzy K., Roborzyński M. (1998). Wykorzystanie tryków rasy wschodnio-fryzyjskiej w doskonaleniu użytkowości plennej i mlecznej owiec. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz, IZ ZZD Kołuda Wielka, 22 23.04.1998 r. Wyd. IZ Kraków, s. 11.

38/5. Skrzyżala I., Michna G., Węglarzy K. (1998). Przydatność kiszonek w dawkach pokarmowych dla kóz. Materiały Konferencji Naukowej: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA, IZ Balice, 4–5.11.1998 r. s. 289-294.

39/6. Krupiński J., Skrzyżala I., Węglarzy K. (1998). Aktualni situace v chovu ovci v Polsku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Techagro 1998, Brno (Czechy), 8–10.04.1998 r. s. 15-17.

40/7. Klęczek Cz., Michr. na G., Wawrzyńczak S., Węglarzy K. (1998). Kształtowanie jakości i przydatności technologicznej mleka krów użytkowanych w zróżnicowanych warunkach środowiskowo-produkcyjnych. Materiały Konferencji Naukowej: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA, Wydawnictwo własne Instytutu Zootechniki, 1998, s. 254-255.

 


 

1999
41/1. Wawrzyńczak S., Klęczek Cz., Węglarzy K., Kraszewski J. (1999). Kiszonki z całych roślin zbożowych alternatywą kukurydzy w żywieniu krów mlecznych. Zeszyty Naukowe PTZ, Hodowla bydła i produkcja mleka w Polsce i na Litwie w aspekcie integracji z Unią Europejską. nr 47, s. 241-247.

42/2. Klęczek Cz., Warzyńczak S., Węglarzy K., Kraszewski J. (1999). Efficiency of whole crop silages production and evaluation of their quality and feeding effect on cows’ milk yields and milk quality. Roczniki Naukowe Zootechniki., T. 26, z. 4, s. 239-248.

43/3. Skrzyżala I., Klęczek Cz., Węglarzy K. (1999). Wstępne wyniki badań różnych systemów letniego tuczu jagniąt. Zeszyty Naukowe PTZ, Chów i hodowla owiec, nr 43, s. 299-309.

44/4. Klęczek Cz., Skrzyżala I., Węglarzy K. (1999). Skład florystyczny pastwisk owczych jako element środowiska. Materiały na Konferencję Naukową: Owca a środowisko, Grodziec Śląski, 10.06.1999 r. s. 91-94.

45/5. Klęczek Cz., Michna G., Wawrzyńczak S., Węglarzy K. (1999). Efektywność produkcji i ocena jakości oraz wpływ skarmiania kiszonek z całych roślin zbożowych na wydajność i jakość mleka krów. Praca wykonawcza w ramach tematu nr 41308.2. Materiały Konferencji: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 roku, Doniesienia, Balice, 27-28.04.1998 r. s. 57.

46/6. Wawrzyńczak S., Kraszewski J., Węglarzy K. (1999). Przydatność kiszonki z całych roślin pszenżyta w opasaniu młodego bydła. Praca wykonana w ramach tematu nr 45107.1. Materiały Konferencji: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 roku, Doniesienia, Balice, 27-28.04.1999 r. s. 80.

47/7. Węglarzy K., Michna G. (1999). Określenie prawidłowej struktury produkcji pasz objętościowych dla bydła w aspekcie ekonomicznym w warunkach podgórskich. Materiały Konferencji: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 roku, Doniesienia, Balice, 27–28.04.1999 r. s. 30-30.

48/8. Wrona J., Węglarzy K., Łysak A., Ligaszewski M., Mach-Paluszkiewicz Z. (1999). Analiza zmieniającej się czystości wód a wydajność stawów rybnych. Materiały Konferencji: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 roku, Doniesienia, Balice, 27-28.04.1999 r. s. 65.

49/9. Skrzyżala I., Węglarzy K. (1999). Aktualni situace a perspektivy chovu koz v Polsku – Materiały na Konferencję: Vyznam chovu ovci a koz v predstupnim obdobi do EU, s. 77-80.

50/10. Nowosad B., Skalska M., Węglarzy K. (1999). Zależność stanu zarażenia owiec od warunków chowu. Konferencja Naukowa: Owca a środowisko, Grodziec Śląski,
10.06.1999 r. s. 52-72.

51/11. Michna G., Węglarzy K. (1999). Struktura produkcji pasz objętościowych dla bydła w warunkach podgórskich. Przegląd Hodowlany nr 3, s. 11-13.

52/12 Płonka S., Węglarzy K. (1999). Szkolenie robotników ferm trzody chlewnej w Szkocji, Grecji i Norwegii. Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki nr 4 (223), s. 95-107.

53/13. Klęczek Cz., Węglarzy K. (1999). Stan i perspektywy rolnictwa bielskiego. Opracowanie dla Komisji Rolnictwa Starostwa Ziemskiego Bielsku-Białej, Materiały na posiedzenie Rady Powiatu w dniu 17.09.1999 r. s. 11-16.

54/14. Płonka S., Węglarzy K. (1999). Wpływ czynników genetycznych, żywieniowych i środowiskowych na wykorzystanie paszy u świń. Projekt Leonardo da Vinci UK/99/1/077135/PL/111.aaa(FLP), 2000, Broszura, s. 1-34.

 


 

2000
55/1. Klęczek Cz., Bielak F., Wawrzyńczak S., Węglarzy K. (2000). Wydajność i skład chemiczny mleka krów wypasanych na dwóch różnych pastwiskach. Roczniki Naukowe Zootechniki Suplement, z. 8, s.14-17.

56/2. Węglarzy K., Michna G. (2000). Określenie prawidłowej struktury produkcji pasz objętościowych dla bydła w aspekcie ekonomicznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Budownictwo, z. 44, s. 291-297.

57/3. Sikora J., Skrzyżala I., Węglarzy K. (2000). Praca hodowlana i przetwórstwo mleka koziego próbą poprawy ekonomiki hodowli kóz. Roczniki Naukowe Zootechniki Suplement, z. 7, s. 50-53.

58/4. Skrzyżala I., Klęczek Cz., Węglarzy K. (2000). Wpływ sposobu żywienia i utrzymania na jakość tusz jagnięcych. Roczniki Naukowe Zootechniki Suplement, z. 6, s. 51-55.

59/5. Skrzyżala I., Węglarzy K., Klęczek Cz. (2000). Przydatność kiszonek w dawkach pokarmowych dla kóz. Materiały Konferencyjne: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 roku, Doniesienia, Balice, 26–27.04.2000 r. s. 25.

60/6. Klęczek Cz., Skrzyżala I., Węglarzy K. (2000). Dobór mieszanek traw z koniczyną białą na pastwiska dla kóz. Materiały Konferencyjne: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 roku, Doniesienia, Balice, 26–27.04.2000 r. s. 19.

61/7. Kieć W., Roborzyński M., Skrzyżala I., Węglarzy K., Knapik J., Sikora J., Wyrostkiewicz B. (2000). Wartość rzeźna jagniąt trójrasowych utrzymywanych w chowie pastwiskowym. Materiały Konferencyjne: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 roku, Doniesienia, Balice, 26–27.04.2000 r. s. 10.

62/8. Skrzyżala I., Węglarzy K., Roborzyński M. (2000). Wykorzystanie tryków fryzyjskich w doskonaleniu użytkowości plennej i mlecznej owiec. Materiały Konferencyjne: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 roku, Doniesienia, Wyd. własne IZ Balice, 26–27.04.2000 r. s. 51.

63/9. Skrzyżala I., Węglarzy K. (2000). Wkład Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim w rozwój kultury agrarnej regionu. Materiały Konferencji Naukowej: Możliwości wykorzystania przez praktykę rolniczą osiągnięć z zakresu produkcji zwierząt na przykładzie wyników badań prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec Śląski, Wydawnictwo Instytutu Zootechniki Balice – Grodziec, 01.04.2000 r. s. 5-18.

64/10. Wawrzyńczak S., Kraszewski J., Klęczek Cz., Węglarzy K. (2000). Kiszonka z całych roślin pszenżyta alternatywną paszą do kukurydzy w żywieniu młodego bydła w warunkach Pogórza. Doniesienia, Balice, 26–27.04.2000 r. Wyd. własne IZ Balice, s. 65.

65/11. Węglarzy K., Wierny A. (2000). Zawartość mikotoksyn w ziarnie kukurydzy uprawianej na glebach popowodziowych, Materiały Sesji Naukowej: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego, Instytut Zootechniki Balice, 23.03.2000 r. s. 133-137.

66/12. Węglarzy K. (2000). 50 lat Instytutu Zootechniki. Materiały Konferencyjne: Możliwości wykorzystania przez praktykę rolniczą osiągnięć z zakresu produkcji zwierząt na przykładzie wyników badań prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec Śląski, 12.04.2000 r. s. 3-4.

67/13. Węglarzy K., Wierny A., Klęczek Cz. (2000). Komunikacyjne i powodziowe skażenia gleby i upraw w terenach podgórskich. Materiały Konferencji: Wykorzystanie obszarów podgórskich dla proekologicznej produkcji rolniczej, Balice – Grodziec Śląski, maj 2000 r. s. 3-10.

68/14. Skrzyżala I., Węglarzy K., Klęczek Cz., Sikora J. (2000). Przydatność kiszonek w dawkach pokarmowych dla kóz. Temat 23 213.2, Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 roku, Doniesienia, 26–27.04.2000 r. s. 25.

69/15. Węglarzy K. (2000). Aktualny stan pogłowia owiec i możliwości jego zwiększenia w oparciu o istniejącą bazę. Materiały konferencji Starostwa w Żywcu: Możliwości reaktywowania hodowli owiec z uwzględnieniem wykorzystania istniejących pastwisk i hal na terenie powiatu żywieckiego, 24.11.2000 r. s. 1-8.

70/16. Michna G., Klęczek Cz., Węglarzy K. (2000). Zootechniczny Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. Instytut Zootechniki 1950-2000, Wydawnictwo Instytutu Zootechniki, Kraków, 2000 r. s. 281-291.

71/17. Węglarzy K. (2000). Badania nad skażeniem metalami ciężkimi mleka krów wypasanych na pastwiskach położonych wzdłuż dróg o nasilonym ruchu pojazdów spalinowych. Zesz. Nauk. Politechniki Łódzkiej, Filia Bielsko-Biała, 7, s. 65-69.

 


 

2001
72/1. Klęczek Cz., Skrzyżala I., Węglarzy K. (2001). Wpływ nawożenia i zagospodarowania pastwisk na efektywność odchowu i tuczu jagniąt. Roczniki Naukowe Zootechniki 28, nr 1, s. 137-144.

73/2. Michna G., Węglarzy K. (2001). Ocena ekonomiczna produkcji żywności metodami przyjaznymi dla środowiska w warunkach podgórskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej – Seria Inżynieria Żywności, z. nr 8 (60), s. 27-33.

74/3. Węglarzy K., Klęczek Cz. (2001). Zawartość metali ciężkich w roślinach. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - Seria Inżynieria Żywności, z. nr 8 (60), s. 50-55.

75/4. Węglarzy K. (2001). Metale ciężkie w tkankach zwierząt i mleku. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej – Seria Inżynieria Żywności, z. nr 8 (60), s. 56-63.

76/5. Węglarzy K. (2001). Zawartość metali ciężkich w produktach pochodzenia zwierzęcego a produkcja przyjaznej żywności. Materiały Konferencji Naukowej: Proekologiczne formy gospodarowania w zakresie produkcji żywności w rejonach górskich i pogórza, Balice – Grodziec Śląski, 21.11.2001 r. s. 39-51.

77/6. Skrzyżala I., Klęczek Cz., Węglarzy K. (2001). Ekologicke podmienky chovu oviec v horskych a podhorskych oblastiach. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Chov ovci a koz na prahu tretiho tisicileti, Brno (Czechy), 23–24.11.2001 r. s. 113-115.

78/7. Michna G., Węglarzy K. (2001). Ekonomiczna ocena niskonakładowej produkcji żywności. Prace Komisji Naukowych PAN, z. 26, s. 99-101.

79/8. Skrzyżala I., Węglarzy K. (2001). Wykorzystanie użytków zielonych w rejonach górskich i pogórza w produkcji zwierzęcej. Konferencja Naukowa: Proekologiczne formy gospodarowania w zakresie produkcji żywności w rejonach górskich i pogórza, Balice – Grodziec Śląski, 21.11.2001 r. s. 23-38.

80/9. Węglarzy K. (2001). Efektywność nawożenia dolomitem pastwisk dla koni. Przegląd Hodowlany nr 8/2001, s. 23-24.

81/10. Węglarzy K. (2001). Skażenie gleb metalami ciężkimi ze szczególnym uwzględnieniem niklu. Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki 4 (231), Kraków, s. 83-94.

82/11. Węglarzy K. (2001). Skażenie metalami ciężkimi porostu na użytkach zielonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych i jego wpływ na jakość mleka krów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 55, s. 185-190.

 


 

2002
83/1. Łysak A., Węglarzy K., Wrona J. (2002). Analiza zmieniającej się czystości wód zasilających a wydajność stawów rybnych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, z. 23, s. 87-100.

84/2. Węglarzy K. (2002). Agrochemiczne skutki powodzi w 1997 r. na glebach uprawowych pogórza. Prace Komisji Naukowych PAN, Oddział w Katowicach, z. 26, s. 95-97.

85/3. Michna G., Węglarzy K. (2002). Ekonomiczna ocena niskonakładowej produkcji żywności. Prace Komisji Naukowych PAN, Oddział w Katowicach, z. 26, s. 99-101.

86/4. Węglarzy K., Wierny A. (2002). Wykorzystanie wytłoków nasion rzepaku z procesu produkcji biopaliwa. Materiały seminarium: Biopaliwa - szanse i perspektywy, odbytego w MRiRW, 16.01.2002 r. s. 20-23.

87/5. Michna G., Węglarzy K., Szczepanik J. (2002). Uprawa rzepaku z przeznaczeniem do spożycia oraz produkcji ekologicznego paliwa. Instrukcja dla rolników, Wydawca: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski, s. 1-20.

88/6. Węglarzy K. (2002). Zbiór i zakiszanie ziarna wilgotnego na cele paszowe. Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki RXL, nr 2, s. 215-227.

89/7. Węglarzy K. (2002). Zbiór i zakiszanie ziarna wilgotnego. Plakat - Instrukcja dla rolników. Wydał: ZD IZ Grodziec Śląski dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi gniotownika, 30 stron.

90/8. Węglarzy K. (2002). Biopaliwo z rzepaku aktywizuje polską wieś. Materiały seminarium Śląskiego Urzędu Wojewody, styczeń 2002 r. s. 29-34.

91/9. Węglarzy K. (2002). Zawartość metali ciężkich w glebie, trawach pastwiskowych i ziarnie kukurydzy w rejonie Cieszyna, Bielska i Żywca po powodzi w 1997 roku. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 15, s. 257-261.

 


 

2003
92/1. Wołkowski T., Szarek J., Węglarzy K. (2003). Poprawa wydajności mlecznej u krów poprzez zwiększenie częstotliwości doju i stosowanie somatotropiny. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, nr 67, s. 21-27.

93/2. Klęczek Cz., Węglarzy K. (2003). Życica trwała jako cenny komponent mieszanek z koniczyną białą. Prace Naukowe Komisji Naukowych PAN, oddział Katowice, z. 27, s. 105-107.

94/3. Węglarzy K. (2003). Skażenia komunikacyjne a jakość mleka w świetle wymogów HACCP. Konferencja Naukowo-Techniczna: Postęp Naukowo-Biologiczny a Jakość Żywności, Grodziec Śląski, 03.10.2003 r. s. 21-28.

95/4. Pakuła R., Węglarzy K. (2003). Możliwości udziału amerykańskich zasobów genetycznych w polskich oborach bydła mlecznego współpracujących z WWS Polska. Wiadomości Zootechniczne, 1, s. 18-28.

96/5. Węglarzy K. (2003). Wspólna polityka rolna - wyzwanie przed rolnictwem w Polsce. Mat. Międz. Semin. Przedsiębiorczości Rolno-Spoż.: Na progu wejścia do Unii Europejskiej, Ostrawa, 14.11.2003 r. s. 7.

97/6. Węglarzy K., Łysak A. (2003). Stawowe systemy wychowu i żywienia karpia w świetle aktualnych wymogów rynku producenta i konsumenta. Broszura instrukcyjna. Upowszechnienie Wydawnictwo własne Instytutu Zootechniki, B-7/2003, s. 1-16.

98/7. Sikora J., Węglarzy K., Skrzyżala I. (2003). Wykorzystanie kozłów rasy alpejskiej do doskonalenia kóz użytkowych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, 1, s. 1-6.

 


 

2004
99/1. Nowosad B., Skalska M., Molenda K., Węglarzy K., Skrzyżala I., Kornaś S. (2004). Differences in natural Eimeria spp and Moniezia sp. infection of imported and native breeds of sheep. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj, 6 (2), s. 141-147.

100/2. Klęczek Cz., Węglarzy K., Skrzyżala I. (2004). Mieszany wypas owiec i kóz. Materiały Seminaryjne Komisji Nauk Rolniczych PAN, Oddział Katowice. Szczyrk, 28–29.09.2004 r. s. 4.

101/3. Węglarzy K., Bereza M. (2004). Ekonomiczne skutki obrotu towarami rolnymi po wejściu do UE. Mat. Konf. Międzynarodowa: Przemysł spożywczy Polski i Czech po wejściu do Unii Europejskiej, Ostrawa, 04.11.2004 r. s. 5.

102/4. Węglarzy K., Łysak A. (2004). Uwagi o historii rybactwa w Polsce Południowej. Wiadomości Zootechniczne IZ, 4, s. 65-70.

103/5. Węglarzy K. (2004). Ekonomiczne skutki obrotu towarami rolnymi po wejściu Polski do UE. Materiały I Międzynarodowej naukowo-praktycznej Konferencji w Połtawie (18-19.11.2004 r.).

104/6. Węglarzy K. (2004). Na drodze do stabilizacji rozwoju regionów – ekologiczne i socjalno-ekonomiczne problemy. Materiały I Międzynarodowej naukowo-praktycznej Konferencji w Połtawie (18–19.11.2004 r.).

105/7. Węglarzy K. (2004). Загрязнение почвы тяҗелыми металлами и их уровень в растениях и в җивотноводческих продуктах в хозяйстве Гродзец Шлёнски. Materiały I Międzynarodowej naukowo-praktycznej Konferencji w Połtawie (18–19.11.2004 r.).

106/8. Węglarzy K., Guziur J. (2004). Dlaczego nie zabraknie karpia na wigilijnym stole. Przegląd Rybacki nr 1/2005, s. 50-56.

 


 

2005
107/1. Węglarzy K., Bereza M. (2005). Экономические acпeкты пpoизвoдcтвa эколoгичecки чиcтoй сельcкoxoзяйcтвeннoй продукции в Польше. Мiнicтepcтвo Ocвiти i Hayки Укpaiни, Пoлтaвcький Haцioнaльний Texнiчний Унiвepcитeт iмeнi Юpiя Koндpaтюкa, Збipник Hayкoвиx Пpaць, Пoлтaвa, s. 3-7.

108/2. Wawrzyńczak S., Kraszewski J., Węglarzy K., Grega T. (2005). Wpływ skarmiania kiszonego ziarna kukurydzy na wydajność krów, wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka do przetwórstwa Roczniki Naukowe Zootechniki T. 32, z. 1, s. 97-109.

109/3. Węglarzy K., Bereza M. (2005). Экономические последствия оборота сельхозтоварами в Польше после еe вступления в ЕС. Мiнicтepcтвo Aгpapнoi Полiтики Укpaiни, Oдecький Дepҗaвний Aгpapний Унiвepcитeт, Збipник Hayкoвиx Пpaць, Oдeca, випycк 31, s. 6-10.

110/4. Nowosad B., Skalska M., Molenda K., Węglarzy K., Kornaś S. (2005). Porównanie zarażenia pasożytami przewodu pokarmowego owiec różnych ras. Cz. I. Owce – matki. Roczniki Naukowe Zootechniki, Supl., z. 22, s. 295-298.

111/5. Nowosad B., Skalska M., Molenda K., Węglarzy K., Kornaś S. (2005). Porównanie zarażenia pasożytami przewodu pokarmowego owiec różnych ras. Cz. II. Jagnięta. Roczniki Naukowe Zootechniki, Supl., z. 22, s. 299-302.

112/6. Ligaszewski M., Łysak A., Węglarzy K. (2005). Porównanie tempa wzrostu i kondycji ciała wylęgu ślimaków jadalnych: Helix aspersa i winniczka (Helix pomatia). Roczniki Naukowe Zootechniki, T. 32, z. 2, s. 47-54.

113/7. Kraszewski J., Węglarzy K. (2005). Zapotrzebowanie krów podczas laktacji na wodę pitną. Roczniki Naukowe Zootechniki Instytutu Zootechniki, T. 32, z. 2, s. 77-89.

114/8. Węglarzy K. (2005). Skażenie metalami ciężkimi gleby w Grodźcu Śląskim oraz ich zawartość w roślinach i produktach zwierzęcych. Prace Naukowe Komisji Naukowych PAN, Oddział w Katowicach, z. 29, s. 188-194.

115/9. Węglarzy K., Płonka S. (2005). Animal production in Poland. Materiały Konferencyjne, Animal Production Research Institute Giza-Dokki, Egipt, 15–16.02.2005, s. 13-31.

116/10. Węglarzy K., Łysak A. (2005). Aspekty intensyfikacyjne w historii rybactwa stawowego w Polsce. Materiały Konferencji Naukowej: Trendy intensyfikacyjne w polskiej gospodarce stawowej, 24.11.2005 r. s. 4-11.

117/11. Płonka S., Węglarzy K. (2005). Egipt. Mleko z Sahary. Wiadomości Zootechniczne Instytutu Zootechniki, Nr 3, s. 69-72.

118/12. Strzetelski J., Osięgłowski S., Węglarzy K. (2005). Kiszone wilgotne ziarno zbóż w żywieniu wysokomlecznych krów. Cz. I Trawienie w przewodzie pokarmowym – wyniki badań. Przegląd Hodowlany nr 3/2005, s. 15-18.

119/13. Węglarzy K., Strzetelski J., Osięgłowski S. (2005). Kiszone wilgotne ziarno zbóż w żywieniu wysokomlecznych krów. Cz. II Przykłady z praktyki. Przegląd Hodowlany nr 4/2005, s. 6-11.

120/14. Węglarzy K. (2005). Gniotowniki Murska w tworzeniu bazy paszowej dla wysokomlecznych krów. Atr Express, Dwutygodnik „Maszyny rolnicze, ogrodnicze i leśne” nr 09–10/2005 r. z 10.05.2005 r. s. 9-11.

121/15. Żukowski K., Węglarzy K. (2005). Wpływ duńskiego bydła czerwonego na użytkowość mleczną polskiego bydła czerwonego. Wiadomości Zootechniczne nr 2, s. 107-112.

122/16. Bereza M., Węglarzy K. (2005). Plany i perspektywy ZD IZ Grodziec Śląski Sp. z o.o. – zakres produkcji biomasy na cele energetyczne. Seminarium: Plantacje wierzby energetycznej – szanse i zagrożenia, Grodziec Śląski, 12.05.2005 r.s. 3-5.

123/17. Węglarzy K. (2005). Obora kurtynowa „168” w Kostkowicach. Wiadomości Zootechniczne nr 1 (244), s. 58-59.

124/18. Węglarzy K. (2005). W 60 roku działalności Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Grodźcu Śląskim. Wydawnictwo ZD IZ Grodziec Śląski: Jubileusz 55-lecia Instytutu Zootechniki w Polsce, Jubileusz 60-lecia Zakładu Doświadczalnego IZ Grodziec Śląski, maj 2005 r. s. 9-11.

125/19. Węglarzy K. (2005). Kalendarium chowu i hodowli bydła w Zakładzie Doświadczalnym Grodźcu Śląskim w latach 1945–2004, Wydawnictwo Zakładu Doświadczalnego IZ Grodziec Śląski: Jubileusz 55-lecia Instytutu Zootechniki w Polsce, Jubileusz 60-lecia Zakładu Doświadczalnego IZ Grodziec Śląski, maj 2005 r. s. 12-14.

126/20. Winnicki S., Nawrocki L., Węglarzy K. (2005). Systemy utrzymania, a czystość krów pierwiastek i jakość higieniczna mleka. Inżynieria Rolnicza (2005) nr 4 (79), str. 341-344.

127/21. Węglarzy K. (2005). Прудовые системы выращивания и кормелния карпа с учетом актуальных производственных и потребительских требований в Польше. Broszura, 23 strony.

128/22. Klęczek Cz., Węglarzy K., Skrzyżala I., Bereza M. (2005). Mieszany wypas owiec i kóz. Prace Naukowe Komisji Naukowych PAN, Oddział w Katowicach, z. 29, s. 149-155.

129/23. Węglarzy K., Łysak A. (2005). Aspekty intensyfikacyjne w historii rybactwa stawowego w Polsce. Referat na Konferencji Naukowej „Trendy Intensyfikacyjne w Polskiej Gospodarce Stawowej”, 24.11.2005 r. Materiały konferencyjne, s. 4-11.

130/24. Węglarzy K. (2005). Prudowyje sistiemy wyraszcziwanija i kormlenija karpa c uczetom aktualnych proizwodstwiennych i potrebitielskich trebowanii w Polsze. Mieżdunarodnaja nauczno-proizwoddstwiennaja konferencja nt: "Aktualnyje problemy akwakultury i racionalnogo ispolzowanja wodnych resursow. Institut Rybnogo Chozjajstwa w Kijowie. 28–30.09.2005 r. Zbirnik Naukowych Prac, s. 1-23.

131/25. Węglarzy K., Klęczek Cz., Skrzyżala I. (2005). Influence of joint grazing by sheep and goats on the quality of pasture lands. yield of animals and their behavior. Międzynar. Konf. nt: „Ecological and economic aspects in utilization of agricultural disadvantageous areas by breeding of small ruminants” Słowacja, Vratna Dolina, 18–20.10.2005 r. Materiały Konferencyjne, s. 42-48.

 


 

2006
132/1. Mroczko L., Węglarzy K., Kamyczek M., Orzechowska B. (2006). Efekty uzyskiwane w poprawie cech użytkowych świń w wyniku stosowania różnych sposobów doboru do kojarzeń. Roczniki Naukowe Zootechniki Instytutu Zootechniki, T. 33, z. 1, s. 21-29.

133/2. Hańckowiak A., Węglarzy K., Winnicki S., Głowicka R. (2006). Wpływ rodzaju gum strzykowych na zmiany morfologiczne końca strzyka. Roczniki Naukowe Zootechniki Instytutu Zootechniki, T. 33, z. 1, s. 133-140.

134/3. Węglarzy K., Kraszewski J., Wawrzyńczak S., Grega T. (2006). Wpływ skarmiania kiszonego gniecionego ziarna jęczmienia na wydajność krów, wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka do przetwórstwa. Roczniki Naukowe Zootechniki Instytutu Zootechniki – T. 33, z. 1, s. 81-93.

135/4. Łysak A., Węglarzy K., Ligaszewski M., Mach-Paluszkiewicz Z., Barabasz W. (2006). Wpływ żywienia ślimaków z rodzaju Helix czystą celulozą na wyniki odchowu i skład treści mikrobiocenotycznej przewodu pokarmowego. Roczniki Naukowe Zootechniki Instytutu Zootechniki – T. 33, z. 1, s. 125-132.

136/5. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K., Węglarzy K. (2006). Możliwość wykorzystania enzymów fibrolitycznych w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Postępy Nauk Rolniczych nr 3/2006, s. 81-92.

137/6. Węglarzy K., Skrzyżala I., Michna G. (2006). „Owczarstwo – tradycja, współczesność, perspektywy”. Materiały Konferencji Naukowej: Dać szansę owcom – przywrócić góry człowiekowi” – 08.06.2005 r. s. 55-60.

138/7. Wawrzyńczak S., Węglarzy K., Kaczor A., Kraszewski J. (2006). Technologia utrzymania, żywienia i kompletowania grup krów dojnych utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych z boksami ścielonymi słomą. Broszura upowszechnieniowa Nr 3/2006 Instytutu Zootechniki, s. 24-34.