Dorobek Naukowy

PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA

1977

1/1. Węglarzy K. (1977). Tucz brojlerów w Rolniczym Kombinacie Spółdzielczym – Goleszów. Drobiarstwo 7/1977, s. 19-21.

2/2. Węglarzy K., Waligóra T. (1977). Światowy postęp w zmechanizowanym sprzęcie dla drobiu. Drobiarstwo 12/1977, s. 12-14.

3/3. Czernek S., Piotrowski M., Węglarzy K. (1977). Owczarnia letnia OL-10. Owczarstwo 9/1977,
s. 7- 9.

4/4. Ramisz A., Urban E., Węglarzy K. (1977). Znaczenie inwazji nicieni z rodziny Protostrongylidae w hodowli owiec na Podhalu. Przegląd Hodowlany 11, s. 19-20.


1978

5/1. Ramisz A., Zahaczewski J., Niemczyk W., Nowosad B., Węglarzy K. (1978). Badania nad przydatnością preparatu „Witamina C + selen” w produkcji kurcząt rzeźnych. Nowości Weterynaryjne Rocznik VIII, nr 4, s. 449-454.

6/2. Ramisz A., Zahaczewski J., Niemczyk W., Nowosad B., Węglarzy K. (1978). Badania nad wpływem preparatu „Witamina C + selen” na produkcyjność kurcząt - brojlerów. Biuletyn VI Zjazdu PTNW Wrocław, Tom II, s. 650-651.

7/3. Waligóra T., Węglarzy K., Woźniak W. (1978). Specyfika projektowania układów wentylacyjno-
-grzewczych dla budynków z trzypiętrowymi bateriami do tuczu brojlerów. Materiały Konferencyjne IBMER Warszawa, s. 27-35.

8/4. Węglarzy K., Waligóra T. (1978). Czynniki decydujące o eksploatacji baterii dla drobiu. Drobiarstwo 2/1978, s. 13-15.

9/5. Waligóra T., Węglarzy K. (1978). Zasady prawidłowej obsługi urządzeń w chowie drobiu. Drobiarstwo 8/1978, s. 11-13.


1979

10/1. Ramisz A., Harenza T., Węglarzy K. (1979). „Nikarbazin” nowy kokcydiostatyk w paszach dla drobiu. Medycyna Weterynaryjna. nr 6/1979, s. 348-350.

11/2. Ramisz A., Węglarzy K. (1979). Wpływ preparatu „Witamina E plus selen” na przebieg inwazji pasożytów przewodu pokarmowego i produkcyjność u owiec. Wiadomości Parazytologiczne. T. XXV, nr 3, s. 14-19.

12/3. Węglarzy K. (1979). Selen i witamina E w żywieniu owiec. Owczarstwo 2/1979, s. 14-14.

13/4. Piotrkowski M., Miedziński M., Węglarzy K. (1979). Konstrukcje namiotowe w produkcji zwierzęcej. Przegląd Hodowlany 10/1979, s. 22-23.

14/5. Waligóra T., Węglarzy K. (1979). Problemy związane z bateryjnym tuczem brojlerów. Materiały Konferencyjne IBMER Warszawa, s. 73-79.