Aktualności

11–19.02.2012 r

 Światowa Wystawa World Ag Expo 2012.

W dniach 11–19.02.2012 w czasie Światowej Wystawy World Ag Expo 2012 uczestniczyłem wraz z pracownikami nauki, członkami organizacji hodowli bydła mlecznego i hodowcami w szkoleniu podczas Warsztatów Szkoleniowych Ag – Expo 2012. Przemierzając Californię od San Francisco przez Visalię do Las Vegas uczestnicy szkolenia poznawali nowoczesne rozwiązania w hodowli bydła mlecznego stosowane w USA.

 

Uczestnicy Warsztatów Szkoleniowych Ag – Expo 2012

certyfikat

Uczestnicy Warsztatów Szkoleniowych Ag – Expo 2012