Aktualności

19.09.2012 r.

 seminarium dla 40 nauczycieli z całego kraju

W dniu 19 września 2012 roku Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski był wraz z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizatorem seminarium dla 40 nauczycieli z całego kraju. W otwarciu seminarium wziął udział prezes Zakładu w Grodźcu Śląskim prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy, dyr. Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej Wojciech Gregorczyk, Prezes Zakładów Tłuszczowych „Bielmar” Stanisław Gacek, Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie Grażyna Skałuba-Ossolińska i nauczyciel konsultant KCER w Brwinowie Anna Okoń. Jednym z elementów seminarium była wizyta w Go­spo­dars­twie w Kost­ko­wi­cach, a w szczególności w A­gro­bio­ga­zo­wni, która zrobiła na zgromadzonych ogromne wrażenie.