Aktualności

26.09.2012 r.

Z funkcjonowaniem Agrobiogazowni Zakładu zapoznawali się przedstawiciele wo­je­wódz­twa ma­ło­pol­skie­go. W skład delegacji weszli:

  • Jarosław Szlachetka – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
  • Jacek Soska – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Andrzej Bańka – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  • Paweł Jastrzębski – Prezes Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska,
  • Małgorzata Mrugała – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • Józef Kała – I Wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie,
  • Jan Musiał – II Wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie,
  • Marta Walczak – Dyrektor Oddziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bochni,
  • Anna Glixelli – Główny Specjalista Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego
  • Katarzyna Jasińska – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.