Aktualności

08˜–11.10.2012r

Open Days, Bruksela

Tegoroczna jubileuszowa edycja "Open Days", w dniach 08–11 października, odbywała się pod hasłem "Europejskie regiony i miasta: to robi różnicę".


Jako przedstawiciel Sejmiku Województwo Śląskie brałem udział w konglomeracie „Be SMART – think CITY!" poświęconym tematyce zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, podczas której omawiane były przełomowe rozwiązania dotyczące koncepcji inteligentnych miast.

Była to jedna z najważniejszych imprez poświęconych polityce regionalnej, organizowana w ramach współpracy Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz regionów i miast z całej Europy.

Seminaria i warsztaty OPEN DAYS 2012 były zorganizowane wokół trzech priorytetów tematycznych:

  • Inteligentny i zielony wzrost dla wszystkich – W jaki sposób polityka spójności przyczynia się do wzrostu inteligentnego, zrównoważonego i zintegrowanego?
  • Współpraca Terytorialna: atut dla Europy – Jaka jest wartość dodana współpracy zarówno w ramach programów współpracy i programów regionalnych, europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) i makroregionalnych strategii? Jak najlepiej wykorzystać te instrumenty?
  • Osiąganie wyników – Jakie są najważniejsze osiągnięcia polityki spójności UE? I jak intencje nowych ram prawnych proponowanych przez Komisję Europejską na lata 2014–2020 mogą być najlepiej realizowane?

Debata umożliwiła uczestnikom spotkania dyskusję na temat przełomowych rozwiązań w kierunku tradycyjnych koncepcji Inteligentnych Miast (np. rozwiązań ICT, czystego transportu, efektywności energetycznej, oraz kwestii społecznych i środowiskowych) .

Open Days, Bruksela