Aktualności

5–6.04.2011 r

 

W dniach od 5 do 6 kwietnia 2011 roku w Batumi odbyła się Druga Konferencja Polityki Regionalnej Zgromadzenia Regionów Europejskich (ang. AER – Assembly of European Regions) nt.: "Regiony Morza Czarnego. Wspólne Bariery i Rozwiązania".
Miałem przyjemność jako Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Śląskiego uczestniczyć wspólnie z Radnym Marianem Jarosz w tej ciekawej konferencji.
Konferencja miała miejsce w Batumi, które jest stolicą Autonomicznej Republiki Adżarii, wchodzącej w skład Republiki Gruzińskiej. Tematyka konferencji dotyczyła szeroko rozumianego pakietu projektów pomocowych Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Rozwoju dla Euroregionu Morza Czarnego. W Konferencji uczestniczyło 130 polityków, ekspertów i reprezentantów regionów Morza Czarnego, którzy zebrali się w Batumi, by zastanowić się nad znaczeniem współpracy w tym zakresie i jej rozwoju.
Tematyka konferencji wpisała się nie tylko w obszar zainteresowania politycznego i społecznego w ramach polityki wschodniej UE, ale dotyczyła także ochrony akwenu Morza Czarnego i zachowania jego bioróżnorodności.

AER