Aktualności

19.05.2011 r

 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o. został uhonorowany Certyfikatem Innowacyjności nadanym przez Sieć Naukową MSN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Zakład znalazł się pośród 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce w 2009 r.

Certyfikat Innowacyjności, 2009 r.