Aktualności

23.02.2011 r

 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadaje mojej osobie tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Powołanie w skład Rady Naukowej IZ PIB w Krakowie