Aktualności

25.11.2011 r

Karol Węglarzy jubileusz 70 urodzinJubileusz 70 rocznicy urodzin.
Życzenia Jubileuszowe od Pana Zygmunta Łukaszczyka – Wojewody Śląskiego

Wśród Gości zabrakło Pana Zygmunta Łukaszczyka – Wojewody Śląskiego, od którego otrzymałem te oto Życzenia, za które Serdecznie Dziękuję.