Aktualności

01.10.2010 r (1)

 Organizowałem w Grodźcu Śląskim wraz z Iloną Saft – Redaktor Naczelną „Magazynu Wspólnoty Europejskiej Euro 25” konferencję „Nauka – Praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary... szansą rozwoju gmin”.

Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW w Katowicach  Konferencja „Nauka – Praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary... szansą rozwoju gmin”  Natalia Matyba z Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli 
 Konferencja „Nauka – Praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary... szansą rozwoju gmin” Konferencja „Nauka – Praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary... szansą rozwoju gmin”   Konferencja „Nauka – Praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary... szansą rozwoju gmin”