Aktualności

01.10.2010 r

 Prof. ATH dr hab. inż. RYSZARD BARCIK powierza mojej osobie obowiązki Pełnomocnika Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej do spraw współpracy z Samorządami Terytorialnymi.

Pełnomocnik Rektora ATH w Bielsku-Białej