Aktualności

27.01.2009 r

 Od 01.02.2009 pracuję na stanowisku profesora w Instytucie Ochrony i Inżynierii ŚrodowiskaAkademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej