Aktualności

15–16.12.2009 r

 Uczestniczyłem jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Konferencji Zjednoczonych Regionów Europejskich „Regiony Morza Czarnego: Wspólne tworzenie sukcesu”, która odbyła się w Paryżu. Akcesja w 2007 roku Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej sprawiła, że ogólnym celem konferencji było zidentyfikowanie wyzwań i szans dla rządów państw regionu Morza Czarnego: Rumunii, Bułgarii, Gruzji, Turcji, Ukrainy. Tematy poruszane na konferencji zgrupowane były w dwa bloki tematyczne dotyczące gospodarki wodnej oraz turystyki. Konferencja ta, której uczestnikami byli zarówno przedstawiciele rządów państw regionu Morza Czarnego, ambasadorzy tych krajów w Paryżu, a także reprezentanci rządów innych krajów europejskich, delegaci Parlamentu Europejskiego i eksperci w dziedzinie ochrony środowiska i turystyki europejskiej.

Paryż 2009 r.    europa1