Aktualności

Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu


W dniu 31 sierpnia 2016 roku złożyłem rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai.
Pomimo rezygnacji zgodziłem się pozostać w Zakładzie i nadal kierować działalnością naukową i Konsorcjum Polskie technologie dla efektywności energetycznej rolnictwa dla realizacji grantów w Zakładzie oraz doradzać w sprawach bieżących.

pismo 0001