Aktualności

Zawarcie umowy o pracę na okres 3 lat

W dniu 24 czerwca 2016 roku podpisałem umowę o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai na kolejną 3-letnią kadencję.