Aktualności

13-15.05.2013 r

 W dniach od 13 do 15 maja 2013 roku już po raz kolejny uczestniczyłem w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, organizowanym przez Grupę PTWPO SA. Europejski Kongres Gospodarczy to najważniejsza impreza gospodarcza Europy Centralnej. Przy tworzeniu agendy wybrane zostały te tematy, które odpowiadają na kluczowe wyzwania stojące w ostatnich latach przed europejską gospodarką i politykami. Aktualność i waga zagadnień to podstawowe kryteria doboru, którego organizatorzy dokonali po licznych konsultacjach z przedstawicielami środowisk gospodarczych, politykami specjalizującymi się w zagadnieniach ekonomicznych.