Aktualności

27.02.2013 r

 W dniu 27 lutego 2013 roku brałem udział oraz prezentowałem wyniki badań na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, której celem było omówienie wyników badań z zakresu gospodarstwa ekologicznego.