Aktualności

26.09.2013 r

26 września 2013 r. – organizacja posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB. Członkowie Rady odbyli posiedzenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce koło Cieszyna, w sąsiedztwie Gospodarstwa Kostkowice i Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Zwiedzenie tych miejsc było jednym z punktów obrad Rady.