Aktualności

24.09.2013 r

24 września 2013 r. wziąłem udział w seminarium Komisji Nauk Rolniczych Pan Oddział w Katowicach – zostały wygłoszone dwa referaty:

1. Karol Węglarzy, Irena Skrzyżala, Barbara Matros, Aneta Pellar,   „Zasadność ekologiczna i ekonomiczna funkcjonowania Agrobiogazowni Instytutu Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego Grodziec Śląski w Kostkowicach”

2. Karol Węglarzy, Irena Skrzyżala, Barbara Matros „Wstępne wyniki badania opłacalności produkcji halowej suma afrykańskiego”.