Aktualności

28.06.2013 r

W dniu 28 czerwca wystosowałem pismo do Pana Zdzisława Hensel – Kanclerza Polskiej Akademii Nauk:

Szanowny Panie Kanclerzu!
W dniu 2 kwietnia 2013 r. przyjąłem stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Zakładu Doświadczalnego Gospodarki Stawowej w Gołyszu, nie bez obaw, ale z nadzieją, optymizmem i wiarą w możliwość wyprowadzenia tej placówki z okowów niemocy, że z drzemiącego w niej potencjału potrafię zbudować coś, co mogłoby, jak drzewiej być chlubą Akademii i Ziemi Cieszyńskiej.
Dziś mam przekonanie, że jest to prawie niemożliwe z obiektywnych przyczyn. Dlatego, choć długo miotany sprzecznościami, z ulgą, ale także z czystym sumieniem, dziękując z serca za dotychczasową współpracę, nie mogę przyjąć zaproponowanej umowy pracy.

Wczorajsza odpowiedź pozbawiła mnie złudzeń i utwierdziła w przekonaniu, że nie ma tu dla mnie miejsca, że nikt nie oczekuje ode mnie autorskiej naprawy tego, co konieczne i nie mogę dalej kontynuować współpracy.

Szanowny Panie Kanclerzu!
Opuszczam Gołysz, bogaty o wiedzę, która posłuży mi w mojej dalszej działalności.
Sprawy w toku oraz agendy przekazuję na ręce Pani mgr Ireny Białowąs – Za-cy Dyrektora ds. ekonomicznych.