Aktualności

17.07.2013 r


Zgodnie z decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17.07.2013 r., Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o. otrzymał patent na wynalazek P-390110 pt. „Mieszanka ziół”.