Aktualności

09.07.2013 r

W dniu 9 lipca 2013 roku znalazłem się wśród uczestników podniosłej uroczystości pożegnania prof. dr hab. Jędrzeja Krupińskiego i przekazania funkcji Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB prof. Eugeniuszowi Herbutowi.
Miałem zaszczyt podziękować i złożyć wyrazy szacunku Panu Profesorowi Krupińskiemu za 27 lat sprawowania rządów w Instytucie Zootechniki, w imieniu Prezesów i Dyrektorów Zakładów Doświadczalnych Instytutu.
Pożegnaliśmy również długoletnią Główną Księgową Instytutu p. Stanisławę Cięciel.