Aktualności

11.06.2013 r

W dniu 11 czerwca 2013 roku uczestniczyłem w konferencji naukowej pt. „Kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce ramach Wspólnej Polityki Rolnej”. Konferencja poświęcona była 50-leciu pracy naukowej Prof. dr hab. Jędrzeja Krupińskiego, Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

Spotkanie, w którym uczestniczyło około 200 osób, było okazją do dyskusji przedstawicieli nauki, administracji rządowej i samorządowej.

Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński – Dyrektor IZ PIB zaprezentował dokonania i dalsze perspektywy rozwoju Instytutu Zootechniki PIB. Naszkicował także w jaki sposób Instytut zmieniał się na przestrzeni lat, w tym w trakcie 27 lat jego kadencji.Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą 50 lat pracy naukowej Prof. dr hab. Jędrzeja Krupińskiego z uwzględnieniem sukcesów zawodowych, jak i prywatnych.