Aktualności

03.10.2013 r

3 października 2013 r. – Warszawa, wziąłem udział w konferencji p.n. „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”, która rozpoczęła ogólnopolska kampanię edukacyjno informacyjna, organizowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

02.10.2013 r

2 października 2013 r. uczestniczyłem w spotkaniu w Krakowie z p. Wendy Hinton Ambasador Nowej Zelandii, w sprawie restytucji i promocji owczarstwa. Na spotkaniu, w którym m.in. wzięli udział Józef Michałek i Piotr Kohut ze Związku Podhalan Oddział Górali Śląskich przekazano krótką relację z przebiegu tegorocznego Redyku Karpackiego.


26.09.2013 r

26 września 2013 r. – organizacja posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB. Członkowie Rady odbyli posiedzenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce koło Cieszyna, w sąsiedztwie Gospodarstwa Kostkowice i Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Zwiedzenie tych miejsc było jednym z punktów obrad Rady.


24.09.2013 r

24 września 2013 r. wziąłem udział w seminarium Komisji Nauk Rolniczych Pan Oddział w Katowicach – zostały wygłoszone dwa referaty:

1. Karol Węglarzy, Irena Skrzyżala, Barbara Matros, Aneta Pellar,   „Zasadność ekologiczna i ekonomiczna funkcjonowania Agrobiogazowni Instytutu Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego Grodziec Śląski w Kostkowicach”

2. Karol Węglarzy, Irena Skrzyżala, Barbara Matros „Wstępne wyniki badania opłacalności produkcji halowej suma afrykańskiego”.


12.09.2013 r


12 września 2013 wziąłem udział w V Forum Ekoenergetycznym Polkowice 2013, gdzie wygłosiłem referat: „Efekt ekologiczny Agrobiogazowni Instytutu Zootechniki PIB w Kostkowicach”.

17.07.2013 r


Zgodnie z decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17.07.2013 r., Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o. otrzymał patent na wynalazek P-390110 pt. „Mieszanka ziół”.

 

09.07.2013 r

W dniu 9 lipca 2013 roku znalazłem się wśród uczestników podniosłej uroczystości pożegnania prof. dr hab. Jędrzeja Krupińskiego i przekazania funkcji Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB prof. Eugeniuszowi Herbutowi.
Miałem zaszczyt podziękować i złożyć wyrazy szacunku Panu Profesorowi Krupińskiemu za 27 lat sprawowania rządów w Instytucie Zootechniki, w imieniu Prezesów i Dyrektorów Zakładów Doświadczalnych Instytutu.
Pożegnaliśmy również długoletnią Główną Księgową Instytutu p. Stanisławę Cięciel.

 

  

28.06.2013 r

W dniu 28 czerwca wystosowałem pismo do Pana Zdzisława Hensel – Kanclerza Polskiej Akademii Nauk:

Szanowny Panie Kanclerzu!
W dniu 2 kwietnia 2013 r. przyjąłem stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Zakładu Doświadczalnego Gospodarki Stawowej w Gołyszu, nie bez obaw, ale z nadzieją, optymizmem i wiarą w możliwość wyprowadzenia tej placówki z okowów niemocy, że z drzemiącego w niej potencjału potrafię zbudować coś, co mogłoby, jak drzewiej być chlubą Akademii i Ziemi Cieszyńskiej.
Dziś mam przekonanie, że jest to prawie niemożliwe z obiektywnych przyczyn. Dlatego, choć długo miotany sprzecznościami, z ulgą, ale także z czystym sumieniem, dziękując z serca za dotychczasową współpracę, nie mogę przyjąć zaproponowanej umowy pracy.

Wczorajsza odpowiedź pozbawiła mnie złudzeń i utwierdziła w przekonaniu, że nie ma tu dla mnie miejsca, że nikt nie oczekuje ode mnie autorskiej naprawy tego, co konieczne i nie mogę dalej kontynuować współpracy.

Szanowny Panie Kanclerzu!
Opuszczam Gołysz, bogaty o wiedzę, która posłuży mi w mojej dalszej działalności.
Sprawy w toku oraz agendy przekazuję na ręce Pani mgr Ireny Białowąs – Za-cy Dyrektora ds. ekonomicznych.

 

 

11.06.2013 r

W dniu 11 czerwca 2013 roku uczestniczyłem w konferencji naukowej pt. „Kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce ramach Wspólnej Polityki Rolnej”. Konferencja poświęcona była 50-leciu pracy naukowej Prof. dr hab. Jędrzeja Krupińskiego, Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

Spotkanie, w którym uczestniczyło około 200 osób, było okazją do dyskusji przedstawicieli nauki, administracji rządowej i samorządowej.

Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński – Dyrektor IZ PIB zaprezentował dokonania i dalsze perspektywy rozwoju Instytutu Zootechniki PIB. Naszkicował także w jaki sposób Instytut zmieniał się na przestrzeni lat, w tym w trakcie 27 lat jego kadencji.Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą 50 lat pracy naukowej Prof. dr hab. Jędrzeja Krupińskiego z uwzględnieniem sukcesów zawodowych, jak i prywatnych.

 

 

29.05.2013 r

29 maja przeprowadziłem wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Bielsku-Białej n.t. „Genetycznie modyfikowane organizmy i ich wpływ na żywność i środowisko”.

 

 

27-28.05.2013 r

27 i 28 maja wziąłem udział w Międzynarodowej Konferencji „Zrównoważone użytkowanie terenów miejskich”, podsumowującej realizację projektu „Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów”, organizowanej przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Obrady miały miejsce w Katowicach i Piekarach Śl.

 

24-05-2013 r

 

Podczas inauguracji Cieszyńskiej Nocy Muzeów miałem przyjemność wręczyć Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego pięciu nw. pracownikom Muzeum Śląska Cieszyńskiego:

- Dominik Dubiel

- Maksymilian Kapalski

- Wiesław Kuś

- Mariusz Makowski

- Irena Prengel-Adamczyk

 

 2 132  2 138  2 150

 

 

 


 

17-05-2013 r

 

W Gospodarstwie Kostkowice gościłem grupę przedsiębiorców z Austrii – specjalistów w zakresie żywienia zwierząt i pasz, m.in. właściciela firmy Bestmix.
Goście zapoznali się z funkcjonowaniem nowoczesnej fermy bydła mlecznego oraz zwiedzili Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, w szczególności biogazownię rolniczą.

 

 img 0292    img 0293

 

 

 


 

13-15.05.2013 r

 W dniach od 13 do 15 maja 2013 roku już po raz kolejny uczestniczyłem w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, organizowanym przez Grupę PTWPO SA. Europejski Kongres Gospodarczy to najważniejsza impreza gospodarcza Europy Centralnej. Przy tworzeniu agendy wybrane zostały te tematy, które odpowiadają na kluczowe wyzwania stojące w ostatnich latach przed europejską gospodarką i politykami. Aktualność i waga zagadnień to podstawowe kryteria doboru, którego organizatorzy dokonali po licznych konsultacjach z przedstawicielami środowisk gospodarczych, politykami specjalizującymi się w zagadnieniach ekonomicznych.

 


 

10.05.2013 r

 W dniu 10 maja 2013 roku uczestniczyłem w Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych organizowanej w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

foto2

 

 


 

09.05.2013 r

 Udzieliłem wywiadu dla Gazety DZIEŃ DOBRY z Leszna dotyczącego planowanej inwestycji budowy kolejnej biogazowni Instytutu Zootechniki PIB, w Wielkopolsce.

 

Zobacz artykuł

 


 

18.04.2013r

 W dniu 18 kwietnia 2013 roku uczestniczyłem w I Międzynarodowej Konferencji „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju polsko-czeskiego pogranicza” prezentując wykład „Ekologiczne może być ekonomiczne” dotyczący efektów ekonomicznych i ekologicznych pracy Agrobiogazowni w Kostkowicach oraz udzielając wywiadów dla telewizji i radia raciborskiego oraz radia czeskiego.

 


 

06.02.2013 r

W dniu 6 lutego 2013 roku wygłosiłem wykład na konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne. Tematyka wykładu związana była z innowacyjnym wykorzystaniem ciepła z Agrobiogazowni.


 

26-27.02.2013 r

 W dniach 26-27 lutego 2013 roku jako członek Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych w Kijowie uczestniczyłem w Sesji Generalnej tej Akademii.


 

27.02.2013 r

 W dniu 27 lutego 2013 roku brałem udział oraz prezentowałem wyniki badań na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, której celem było omówienie wyników badań z zakresu gospodarstwa ekologicznego. 


 

11-15.03.2013 r.

 W dniach od 11-15 marca 2013 roku uczestniczyłem w XXI Szkole Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem, prezentując poster nt. „Porównanie mleka pozyskiwanego tradycyjnie z mlekiem konwencjonalnym