Aktualności

Posiedzenie Komisji Nauk Rolniczych PAN

W dniu 26 października 2015 roku w Opolu miało miejsce posiedzenie Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach. W moim imieniu dr inż. wygłosiła wykład pt. "Wyniki ekonomiczno-produkcyjne trzyletnich badań w Agrobiogazowni Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim".