Aktualności

Podpisanie umowy

W dniu 11 sierpnia 2015 roku jako Lider Konsorcjum "Polskie technologie dla efektywności energetyczne rolnictwa", podpisałem Umowę o wykonanie i finansowanie Projektu "nterdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa", realizowanego przez to Konsorcjum w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG.