Aktualności

Biegły sądowy

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawidliwości z dniem 30 lipca 2015 roku zostałem ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej na okres od 30 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku.