Aktualności

TYTUŁ HONORARY DOCTOR OF INSTITUTE OF FISHERIES

W czasie uroczystości JUBILEUSZU 65-lecia Instytutu Zootechniki PIB zostałem uhonorowany tytułem HONORARY  DOCTOR  OF  INSTITUTE OF  FISHERIES za pomoc i wkład w rozwój współpracy naukowej Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Grodźcu z Instytutem Rybołówstwa Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych.