Aktualności

05.03.2014 r.

komitet
W marcu br. zostałem powołany na okres 5.03.2014-31.12.2017 r. w skład Komitetu Sterującego w ramach Projektu LIFE+ pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”  w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna