Aktualności

18–19.02.2014 r

W dniach 18 – 19 lutego 2014 uczestniczyłem w cyklu spotkań odbywających się w Brukseli, pt. „Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania na rzecz efektywnego i zrównoważonego transportu w Europie. Rola i funkcje Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym.”

Głównym celem spotkań było omówienie rysującego się kształtu sieci TEN-T w Europie po roku 2014, wizji przyszłej koordynacji ponadregionalnych działań w strefie Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz finansowania infrastruktury transportowej w Europie dzięki dostępnym programom i instrumentom wsparcia.

więcej informacji pod adresem http://regionybac.pl/pl/wizyta-studyjna-korytarze-transportowe-unii-europejskiej-w-perspektywie-2014-2020/