Aktualności

Goście z Instytutu Zootechniki

W dniu 27 sierpnia 2015 roku gościłem w Zakładzie Doświadczalnym w Grodźcu Śląskim Prof. dr hab. Eugeniusza Herbuta - Dyrektora Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie - większościowego udziałowca, wraz ze swoim Zastępcą - mgr inż. Józefem Śliwą.

 

Zaproszenie na dożynki

W dniu 27 sierpnia 2015 roku otrzymałem zaproszenie do uczestnictwa w Gminnych Dożynkach w Jasienicy. Do zaproszenia dołączony był tradycyjny kołacz, wypiekany według tradycyjnej receptury przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy.

 

Podpisanie umowy

W dniu 11 sierpnia 2015 roku jako Lider Konsorcjum "Polskie technologie dla efektywności energetyczne rolnictwa", podpisałem Umowę o wykonanie i finansowanie Projektu "nterdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa", realizowanego przez to Konsorcjum w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG.

 

Biegły sądowy

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawidliwości z dniem 30 lipca 2015 roku zostałem ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej na okres od 30 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 

28.05.2015 JUBILEUSZ 65-lecia Instytutu Zootechniki PIB

 

W dniu 28 maja 2015 roku uczestniczyłem w uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej z okazji 65-lecia Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach k. Krakowa.
Poza podsumowaniem działalności Instytutu Zootechniki PIB przez Dyrektora - Prof. Eugeniusza Herbuta, w czasie uroczystości wręczono dyplomy doktorskie, w tym mojej doktorantce Pani Anecie Pellar.


Przypadł mi również zaszczyt otrzymania odznaczeń:

  • złotej odznaki ZASŁUŻONY DLA INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB 
  • złotej odznaki ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

 

TYTUŁ HONORARY DOCTOR OF INSTITUTE OF FISHERIES

W czasie uroczystości JUBILEUSZU 65-lecia Instytutu Zootechniki PIB zostałem uhonorowany tytułem HONORARY  DOCTOR  OF  INSTITUTE OF  FISHERIES za pomoc i wkład w rozwój współpracy naukowej Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Grodźcu z Instytutem Rybołówstwa Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych.

29.10.2014 Wykład UTW

W dniu 29 października 2014 roku dr inż. Julia Stekla wygłosiła w moim imieniu prelekcję dla słuchaczy Bielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nt. „Jesteś tym co jesz – czy warto pić mleko w aspekcie oporności organizmu”. Ponad stu uczestników zapoznało się również z działalnością Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Grodźcu Śląskim, szczególnie w zakresie produkcji i sprzedaży świeżego mleka ekologicznego oraz suma afrykańskiego.

27.10.2014 Komisja PAN

W dniu 27 października 2014 roku w Opolu odbyło się Seminarium Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, połączone z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. W trakcie tego zebrania zostałem ponownie, większością głosów (94% głosów) wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji na kolejną czteroletnią kadencję. Szeregi Komisji zasiliła także dr inż. Julia Stekla, która została powołana na Członka Komisji.

W części konferencyjnej zostały wygłoszone dwa wykłady:

1.      Prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy, Dr inż. Julia Stekla „Określenie wpływu granulatu z makuchem rzepakowym na parametry jakościowe mięsa karpia”,

2.      Prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy, Dr inż. Julia Stekla, Mgr inż. Barbara Matros „Wytłoki z owoców jako alternatywa dla kiszonki z kukurydzy”.

11.10.2014 Dobry Rycerz

 

Miles Bonus

11 października 2014 roku podczas II Gali Programu DOBRODZIEJ ROKU - DOBRY RYCERZ 2014 zorganizowanej w Kościele Św. Anny oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zostałem uhonorowany Tytułem Dobrego Rycerza Miles Bonus za promowanie wartości chrześcijańskich w biznesie.

 

Potwierdzeniem nadania Tytułu było wręczenie przez Pana Krzysztofa P. Kurzeję – Eques Magnae Crucis, Magnus Prior Poloniae Miecza Dobrego Rycerza.

Tytuły DOBREGO RYCERZA oraz DOBRODZIEJA ROKU przyznawane są przez Wielką Kapitułę Wielkiego Przeoratu Polski Templariuszy Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani.

 dobryrecerz02 dobryrecerz01 

 

 

kwiecień 2014

24 i 30 kwietnia br. wygłosiłem wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Bielsku-Białej (24.04) i Cieszynie (30.04). pt. "Wkład Instytutu Zootechniki PIB w bezpieczeństwo wyżywienia" 

27-28.05.2014

W dniach 27-28 maja 2014 r. w Opolu - Kamieniu Śląskim odbyła się V Konferencja Naukowa pt.: "Wieś i rolnictwo w procesie zmian". 

Głównym celem konferencji była dyskusja nad zmianami ekonomicznymi, organizacyjnymi i społecznymi 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W szczególności poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania:
• Czy obecnie możemy już mówić o kształtowaniu się regionalnej ekonomii obszarów wiejskich i rolnictwa – jakie czynniki warunkują jej powstanie?
• Jak strategia „Europa 2020”i reformy WPR będą wpływać na modernizację wsi i rolnictwa w Polsce?
• Czy otoczenie finansowe rolnictwa odpowiada jego potrzebom? 
• Co sprzyja budowaniu gospodarki sieciowej na obszarach wiejskich? 
• Czy rolnictwo jest nowym obszarem popytu na wiedzę i innowacje? 
• Jak środowisko instytucjonalne reguluje kwestie własności i władania ziemią w Polsce? 
• Jak sieci społeczne rolników wpływają na specjalizację gospodarstw rolnych?
• Jak zmienia się jakość rynków rolnych? 
• Jak zmiana paradygmatu rozwoju regionalnego wpłynie na wieś i rolnictwo? 
• Jaki jest stan i instrumenty rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego polskiej wsi?
• Jak zmienia się jakość życia na obszarach wiejskich?
• Jakie są główne czynniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich?

 

Miałem przyjemność przewodniczyć 3 sesji obrad konferencyjnych "Wyzwania rolnictwa w II dekadzie XXI w. W czasie tego bloku wygłosiłem referat "Odpowiedzialnie twórzmy nowoczesne rolnictwo". 

12-13.05.2014

W dniach 12-13 maja 2014 r. w Ustroniu, w woj. śląskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt."Odpowiedzialnie twórzmy instalacje odnawialnych źródeł energii". Organizatorem konferencji był Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski. W konferencji udział wzięło siedemdziesięciu uczestników, w tym: dwóch Posłów Parlamentu Europejskiego, dwie Posłanki, czternastu Profesorów z różnych ośrodków akademickich oraz wielu przedsiębiorców, a wśród nich biznesmeni z Czech, Austrii, Szwajcarii i Nigeri.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki oraz Marszałek Województwa Śląskiego - Mirosław Sekuła. 

 

/home/kweglarzy/domains/karolweglarzy.pl/public_html/images/konfe_maj

 

marzec 2014

W marcu br. zostałem zaproszony do członkostwa w Klubie Seniora Profesorów Zootechniki przy Kole Krakowskim Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

9.05.2014

W ramach sesji wyjazdowej Sejmiku Województwa Śląskiego w Gospodarstwie Kostkowice przyjmowałem dwie Komisje - Komisję Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisję Rolnictwa i Terenów Wiejskich. Głównym tematem spotkania były odnawialne źródła energii, a dokładniej agrorafineria i agrobiogazownia. Wygloszono następujące referaty:

"Koncepcja produkcji biodiesla w Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB Grodziec Śląski", "Koncepcja bezodpadowej produkcji biogazu w ZD IZ PIB Grodziec Śląski" Węglarzy K., Matros B.

- "Wstępne wyniki badań procesów produkcji energii z substratów rolniczych w Agrobiogazowni Gospodarstwa Kostkowice Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Grodziec Śląski" Węglarzy K., Skrzyżala I.

03.04.2014 r.

3 kwietnia 2014 r. miałem zaszczyt wręczać Odznaki Honorowe przyznawane przez Kapitułę, za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Uroczystość odbyła się w Szwajcarii.  Wśród wyróżnionych znaleźli się

  • $1·         Pani Anna – Catherine Lyon;
  • $1·         Pan Philippe Martinet;
  • $1·         Pan Philippe Nendaz;
  • $1·         Pan Józef Więzik;
  • $1·         Pan Luc Recordon.

 

 437  440  443

05.03.2014 r.

komitet
W marcu br. zostałem powołany na okres 5.03.2014-31.12.2017 r. w skład Komitetu Sterującego w ramach Projektu LIFE+ pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”  w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna

28.02.2014

   28 luty 2014 podpisanie umowy Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego dla realizowania dużych projektów badawczych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, Partnerzy:

·         Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe BIOMACO-2 Sp. z o.o.,

·         Instytut Zootechniki PIB,

·         Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,

·         Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty Oddział w Poznaniu,

·         C.O.B.R. POLMATEX-CENARO

·         Mutag Polska Sp. z o.o.,

·         Sita Starol Sp. z o.o.

·         Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum

18–19.02.2014 r

W dniach 18 – 19 lutego 2014 uczestniczyłem w cyklu spotkań odbywających się w Brukseli, pt. „Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania na rzecz efektywnego i zrównoważonego transportu w Europie. Rola i funkcje Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym.”

Głównym celem spotkań było omówienie rysującego się kształtu sieci TEN-T w Europie po roku 2014, wizji przyszłej koordynacji ponadregionalnych działań w strefie Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz finansowania infrastruktury transportowej w Europie dzięki dostępnym programom i instrumentom wsparcia.

więcej informacji pod adresem http://regionybac.pl/pl/wizyta-studyjna-korytarze-transportowe-unii-europejskiej-w-perspektywie-2014-2020/