Aktualności

Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu


W dniu 31 sierpnia 2016 roku złożyłem rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai.
Pomimo rezygnacji zgodziłem się pozostać w Zakładzie i nadal kierować działalnością naukową i Konsorcjum Polskie technologie dla efektywności energetycznej rolnictwa dla realizacji grantów w Zakładzie oraz doradzać w sprawach bieżących.

pismo 0001

Zawarcie umowy o pracę na okres 3 lat

W dniu 24 czerwca 2016 roku podpisałem umowę o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai na kolejną 3-letnią kadencję.

Powołanie do Austriackiej Grupy Roboczej

W dniu 11 lutego 2016 roku zostałem zaproszony i powołany na członka Austriackiej Grupy Roboczej ds. użytków zielonych i gospodarki bydłem (Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Viehwirtschaft).

Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA

W dniach 21-24.01.2016 r. Pani dr Irena Skrzyżala uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Rolniczych POLAGRA-PREMIERY 2016, które miały miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. W moim imieniu wygłosiła ona wykład na temat Energooszczędnych Technologii w Produkcji Zwierzęcej.

                                

Misja w Brukseli

W dniu 9 listopada 2015 roku dr inż. Julia Stekla uczestniczyła w misji prospekcyjnej medyczno-biotechnologicznej, która miała miejsce w Brukseli i Charleroi (Belgia). Prezentowała w moim imieniu wykład dotyczący działalności Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim z zakresu biotechnologii, medycyny i energii odnawialnej.

 

Spotkanie BIOSTRATEG

W dniu 6 istopada 2015 roku miało miejsce kolejne spotkanie w sprawie realizacji pakietu roboczego WP-1 projektu realizowanego przez Konsorcjum "Polskie technologie dla efektywności energetycznej rolnictwa" w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG.
Gościełm Panią Prof. Joanna Sobczak wraz z zespołem z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Oddziału w Poznaniu oraz mgr inż. Józefa Śliwa - Zastępcę Dyrektora Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

 

Powołanie do Rady Naukowej IZ PIB

W dniu 25 września 2015 roku otrzymałem od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Marka Sawickiego, kolejną, już czwartą, nominację do Rady Naukowej Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

 

 

Posiedzenie Komisji Nauk Rolniczych PAN

W dniu 26 października 2015 roku w Opolu miało miejsce posiedzenie Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach. W moim imieniu dr inż. wygłosiła wykład pt. "Wyniki ekonomiczno-produkcyjne trzyletnich badań w Agrobiogazowni Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim".

Próbne odłowy suma afrykańskiego

W dniu 30 września 2015 roku w Domu Suma w Gospodarstwie Kostkowice Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego im. Prof. Mieczysława Czai w Grodźcu Śląskim dokonano próbnych odłowów suma. Ważenia potwierdziły zakładane przyrosty masy ciała ryb.

 

 

Spotkanie Prezydium Komitetu Sterującego

W dniu 28 września 2015 roku brałem udział w Spotkaniu Prezydium Komitetu Sterującego w ramach projektu nr Life 12 NAT/PL/000081.

Zaprezentowano zrealizowane prace na Hali BORACZEJ i RYSIANCE w ramach ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenach Beskidzkich Parków Krajobrazowych.

 

Zapraszam do urn ...

Dwie lawety krążą wśród wyborców, którym ułatwiamy podjęcie decyzji wyborczych. Zapraszam do urn ...

 

 

Gminne Dożynki w Jaworzynce

W dniu 20 września odbyły się Dożynki Gminne w Jaworzynce, w których miałem ogromną przyjemność uczestniczyć, podziwiając znakomitą gościnność Istebniańskich Górali.

 

XIII Regionalne Dni Rybactwa w Skoczowie

W dniu 19 września 2015 roku w Skoczowie odbyły się XIII Regionalne Dni Rybactwa, podczas których Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim, którym kieruję, miał swoje stoisko promocyjne. Stoisko, na którym nabyć można było suma afrykańskiego w postaci tuszek i filetów świeżych i wędzonych, odwiedziło wielu zainteresowanych tym produktem o prozdrowotnym działaniu, konsumentów.

 

 

 

 

Jubileusz Prof. Jana Treli

Wielki zaszczyt mnie spotkał przewodnicząc Sympozjum w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym pt "Nauka i Praktyka w Hodowli Bydła" zorganizowanego dla uczczenia JUBILEUSZU 55 LAT PRACY BADAWCZEJ oraz 80 LAT ŻYCIA Prof. dr hab. Jana Treli.

 

 

 

 

 

Dożynki Gminne w Goleszowie

W dniach 29-30 sierpnia 2015 roku uczestniczyłem w Gimnnych Dożynkach w Goleszowie. W tradycyjnym korowodzie dożykowym pięknie zaprezentowali się rolnicy Naszego Regionu.

 

Gminne Dożynki w Brzezówce

W dniu 30 sierpnia 2015 roku uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych w Brzezówce w gminie Hażlach. To święto rolników uświetnił tradycyjny korowód i obrzędy związane z tą uroczystością.

 

 

Patent 216983

W dniu 28 sierpnia 2015 roku Zakład otrzymał patent nr 216983 "Mieszanka ziół".

 

Patent 218410

W dniu 28 sierpnia 2015 roku Zakład otrzymał patent nr 218410 "Sposób wytwarzania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych z nasion rzepaku oraz instalacja do wytwarzania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych z nasion rzepaku".